Eerste consult

Tijdens een eerste consult dat zo’n 1,5 uur duurt, neem ik niet alleen uitvoerig uw klachten met u door. Daarnaast kijk ik naar wie u bent als persoon. Hierin volg ik het holistische principe; U bestaat immers niet uit losse stukjes, maar uit één geheel.

Ook ogenschijnlijk onbelangrijke zaken zal ik met u doorlopen, zoals voedingsvoorkeuren, slaaphouding en karaktereigenschappen. Zowel uw ziektegeschiedenis alsook de familie ziektegeschiedenis zijn voor mij van belang om het best passende geneesmiddel voor u te vinden. Zo maak ik als het ware een blauwdruk van u. Deze blauwdruk zal ik vervolgens vertalen naar het best passende homeopathische middel. Hierbij geldt het principe “het gelijke met het gelijkende genezend”, zoals de grondlegger van de klassieke homeopathie, dr. Samuel Hahnemann (1755 – 1843) dit heeft neergelegd.

Met de homeopathische behandeling wil ik het afweermechanisme van uw lichaam, het zogenaamde zelfgenezend vermogen, zodanig versterken dat u weer in balans komt en minder of geen klachten meer ervaart. Het uiteindelijke doel van de behandeling moet altijd het verhogen van de kwaliteit van leven zijn. Indien u mij bezoekt met een acute klacht, zal ik met name inzoomen op deze klacht en zal het consult aanmerkelijk korter zijn.

 

Vervolgconsult(en)

Over het algemeen vindt het eerste vervolgconsult zes tot acht weken na het eerste consult plaats. Tijdens een vervolgconsult, waar u ongeveer een uur voor moet uittrekken, kijk ik hoe het met u gaat en neem ik alle klachten van de eerste keer weer met u door. Ieder mens reageert anders op de behandeling en dat maakt het ook zo mooi. Met de homeopathische behandeling geef ik u een stukje maatwerk zodat u straks weer vrij bent van klachten. Hoeveel consulten er voor uw herstel noodzakelijk zijn, is afhankelijk van de aard van uw klachten en de manier waarop u reageert op de homeopathische behandeling.