Tarieven

Eerste consult (60 tot 90 minuten) € 97,50
Vervolgconsult (tot 60 minuten) € 70,00
Kort consult of telefonisch consult (tot 30 minuten) € 40,00
Middel herhalen na overleg € 15,00
Toeslag voor consult aan huis (binnen een straal van 10 km) € 20,00
Toeslag per kilometer voor consult buiten een straal van 10 km €   0,30
Betalingsherinnering € 10,00

 

  • De tarieven voor consulten en huisbezoek zijn inclusief (het toezenden van) het geneesmiddel.
  • Na afloop van het consult ontvangt u de factuur, welke u binnen twee weken na het consult per bank kunt voldoen. Op uw verzoek is contante betaling eveneens mogelijk.
  • Indien de afspraak niet minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd wordt de consultprijs in rekening gebracht.

 

Vergoeding zorgverzekeraar

Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH, www.nvkh.nl). De consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Om te weten of je voor vergoeding in aanmerking komt kun je je polisvoorwaarden er op naslaan. Klik hier voor een overzicht van vergoedingen door de meest bekende zorgverzekeraars.

 

Beroepsvereniging NVKH

De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan o.a. opleiding, nascholing en waarneming. Bovendien heeft de NVKH voor al haar leden voorzien in een collectieve aansluiting bij Quasir expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen zorg en welzijn. Meer informatie hieromtrent kunt u vinden op www.quasir.nl en zorggeschil.nl